Globalt inköpsmöte i Sösdala

Den 6-7 oktober träffades ett 20-tal inköpare från gruppen för att diskutera strategier framåt och uppåt.

I regi av gruppens inköpschef, Henrik Johansson, samlades flera inköpsaktörer från 10 olika Backerkontor och lika många länder i Sösdala för att staka ut vägen framåt, dela erfarenheter och på så sätt säkra synergieffekter och fortsatt goda resultat.

Utöver strategimötet bjöds alla deltagare på en rundvandring i Backers Marknadscenter, en presentation av gruppens globala produktutbud, bolagets spännande och snart 70-åriga historia samt en avslutande gemensam middag.