A close up picture of welded tubes in copper and stainless steel

Svetsade rör

Vi tillhandahåller och säljer tomrör med en väggtjocklek mellan 0,4 mm och 0,8 mm. I många fall kan vi producera efter kundens önskemål och i vissa fall har vi även möjlighet att erbjuda bearbetning av rören. För rör som används för tryckbärande utrustning använder vi material enl. till SS-EN 10028-7. För övriga rör enl. till SS-EN 10088-2. Kontroll enl. till SS-EN 10233, SS-EN 10236, SEP 1915, SEP 1925. På begäran kan vi certifiera enligt AD2000-Merkblatt W2. Kontakta oss för mer information.

Teknisk data

Material

Rostfritt stål

Hur kan vi hjälpa dig?