A picture of different terminal boxes

Kopplingsbox KT

Kopplingsbox i plast till att användas vid separat installation av stavtermostat TSDH/TSDO.

Hur kan vi hjälpa dig?