Picture of two types of EGO temperature limiters

EGO temperaturbegränsare

Kapillärtyp T-märkt 125°C, brottkapacitet 20A/400V

Hur kan vi hjälpa dig?