Picture of an EGO temperature limiter

Temperaturbegränsare EGO

Backer standardutbud av lagerförda temperaturbegränsare med kapillärrör fabrikat EGO är avsedda att monteras i Backer kopplingsboxar och dykrör på elpatroner samt liknande tillämpningar.

Nerladdningar

Teknisk data

Max arbetstemperatur

Max 125ºC

Elektrisk anslutning

Flatstift

Hur kan vi hjälpa dig?