A picture of three Rod-thermostats

Stavtermostater

Stavtyp T-märkt, 100°C, brottkapacitet 15A/250 VAC

Hur kan vi hjälpa dig?