A picture of a fan house defroster which prevents ice formation around the fan housing.

Avfrostningselement

Folieelement för värmepumpens utedel för att förhindra isbildning runt fläkthuset. Tillverkas efter kundspecifika önskemål.

Teknisk data

Material

Folielement med silikonisolering

Hur kan vi hjälpa dig?