A picture of a ring and a band element

Ring- och bandelement

Ring- och bandelement används där det finns behov av indirekt uppvärmning eller konstant uppvärmning av en vätska i en behållare eller tank, flytande plast i extruder, i injektionsmaskiner och även när torkande lim i fixturer och formar.

Teknisk data

Max arbetstemperatur

Max surface load: 8 W/cm² (at max 300°C) Max operating temperature 700°C (at max 4.5W/ cm²)

Material

Keramik med hölje av tallrik Micanite med hölje av plåt Enligt kundspecifikation

Hur kan vi hjälpa dig?