A picture of a steatite element

Steatitelement

Steatitelement används oftast för indirekt uppvärmning av vätskor i exempelvis varmvattenberedare, elpannor, oljeförvärmare och industriella bad men kan även användas för direkt uppvärmning av luft. Vid uppvärmning av vätska, monteras steatitelementet i ett dykrör (indirekt uppvärmning).

Teknisk data

Material

Steatit

Elektrisk anslutning

M5, kabel

Hur kan vi hjälpa dig?