Start Tjänster Kunskap Är elpatron och doppvärmare detsamma

Ja i princip är de likadana. Båda är anordningar kan värma upp olika typer av vätskor, där båda har elektricitet som går i metallslingor som i sin tur värmer upp vattnet. Elpatroner kan bland annat används för att generera värme i värmepannor och ackumulatortankar när annan värme inte tillförs. Doppvärmare väl isolerade värmeelement placeras i vätskan och överför värme till denna.