Svenska   

ENERGI/MILJÖ

- Backer bidrar till en grönare värld

EnergyEnvironment

ENERGI/MILJÖ

Detta är en viktig sektor för Backer – och för vår planet. Det bedrivs kontinuerligt arbete och kontinuerlig utveckling i jakten på nya energibesparande lösningar. Här spelar lagstiftning från statlig och annan rättslig instans en viktig roll, precis som en övergripande medvetenhet kring och efterfrågan av mer hållbara produkter. Som ett resultat av detta ökar vikten av vindenergi och tillförlitlighet. Det leder också till högre krav på elens kvalitet (dvs. hur ren den är). Med hjälp av effektmotstånd ökas elens kvalitet och tillförlitlighet, och det här är ett tillämpningsområde som Backer har lång erfarenhet av. Vi har ett omfattande utbud av motstånd som är särskilt utformade för olika vindturbinapplikationer, men också för andra applikationer som elnät.

APPLIKATIONER

VINDTURBINER · SOLVÄRMESYSTEM · DISTRIBUTION · KÄRNKRAFT · OFF SHORE · ON SHORE · RAFFINADERIER · ALTERNATIVA BRÄNSLEN

lösningar

Fredrik Berg

Vill du veta mer om våra lösningar till Industri/Projekt eller Energi/Miljö? Kontakta mig!

Försäljningsansvarig Industri

Mobil: +46 (0)701-82 11 94

[email protected]