Svenska   
Aluminum elements

ALUMNINIUMELEMENT

Med aluminiumelement utnyttjas de utmärkta värmeledande egenskaperna hos aluminium. Man får alltså en snabb och jämn uppvärmning av hela aluminiumprofilen.

Konvektionselement

X eller I modell. Elementen är utvecklade för att uppnå en så optimal energinivå som möjligt. 85% av värmen transporteras bort genom konvektion. Vi garanterar ljudlös drift.

Strålningselement

Framtagna för att uppnå optimal värmeöverföring genom termisk strålning. De är utvecklade för att garantera en optimal energinivå som möjligt och en ljudlös drift. För att ytterligare öka strålningseffektiviteten kan elementet ytförstoras och ytbehandlas.

Teknisk data

Maximalt tillåten arbetstemperatur för aluminiumelementen är 350°C, vilket motsvarar en effekt per längdenhet på ca. 15 W/cm vid egenkonvektion beroende på profilens utformning. Elementen bör placeras korrekt, med rätt upphängningsanordning och elementet bör tillåtas expandera 1 % av längden.


Material

Aluminum

Infästning

Specialhållare kan erbjudas

Anslutningar

M4, flatstift, psv.kabel, rundstift 2,5 mm

Utföranden

En alt. två effekter/profil
En- alt. tvåsidig anslutning
X- alt. I-profil
Anodiserade element
Målade element
Ytförstorade element

Exempel på användningsområden

  • Husuppvärmning
  • Radiatorer
  • Konvektorer
  • Tågkupévärmare
  • Frostvakt
  • Takvärme
Domestic heating

PRODUKTEXEMPEL