Svenska   
Steam generators

Ångalstrare

Ångalstrare används för att skapa ånga i produkter för hushåll och kommersiellt bruk. Backers ångalstrare tillverkas främst i samarbete med våra kunder för att passa optimalt i specifika applikationer, men vi arbetar även parallellt med att ta fram universella lösningar.

Teknisk data


Material

Rostfritt stål AISI 304 & 316L

Dimension

Anpassad för att passa i applikationen

Utförande

Backer tillhandahåller ett stort utbud av tillval som t.ex. termostater, temperatur- och nivåsensorer, kablage, kopplingsboxar etc.

Yteffekt

Ca 12-16 W/cm2

Spänning

230 V/400 V

Drifttemp.

ca. 100-120°C

Max tryck

6 bar

Exempel på användningsområden

  • Ångduschkabiner
  • SPA bad
  • Klädvård
  • Ångbastu
  • Ogräsbekämpning
  • Sterilisatorer
  • Tvättmaskiner
  • Ugnar
  • Ångrengöring
  • Ångbasering för trätorkning
Steam shower

produktexempel