Svenska   
Steam generators

Genomströmningsvärmare för Bioolja

Värmare med flänsad elpatron i svetsad tub med anslutningar för in- och utlopp. Vätskan eller processgasen forceras från inloppet över värmeelementen till utloppet vilket ger en mycket hög värmeöverföringseffektivitet. Med temperaturgivare på utloppet mäts processtemperaturen som kan skickas vidare till konstrollskåp/-panel. Konstrueras enligt kundspecifikation.