Steam generators

Genomströmningsvärmare för Bioolja

Värmare med flänsad elpatron i svetsad tub med anslutningar för in- och utlopp. Vätskan eller processgasen forceras från inloppet över värmeelementen till utloppet vilket ger en mycket hög värmeöverföringseffektivitet. Med temperaturgivare på utloppet mäts processtemperaturen som kan skickas vidare till konstrollskåp/-panel. Konstrueras enligt kundspecifikation.

 

BACKER AB · FABRIKSGATAN 11 · SE-282 71 SÖSDALA · TEL: +46 (0)451-661 00 · [email protected] · Org. nr: 5560530569

Copyright © 2017 Backer AB