A picture of a Backer hot plate with cast-in tubular heating element

Backer värmeplatta med ingjutet rörelement

Backer standardutbud av lagerförd värmeplatta används för uppvärmning av verktyg och värmebord samt indirekt uppvärmning av vätskor i mindre behållare. Montering sker enkelt med bultar och värmeöverföringscement mellan plattan och behållarens mantel. Vid behov kan flera plattor monteras sida vid sida.

StartProdukterVärmeelementRörelementBacker värmeplatta med ingjutet rörelement
Tillbehör
Nerladdningar

Teknisk data

Norm

Backer 40579311 CE

Standard

SS 4330701, SS-EN 60335-1, UL-1030, ISO 6469-3

Effekt

5% / -10%

Material

Rörelement Ø8,5 mm i stål ingjutet i aluminium legering

Elektrisk anslutning

M4

Hur kan vi hjälpa dig?