EXPERTIS

- Våra kunskaper blir din framgång!

DRA NYTTA AV 70 ÅRS ERFARENHET

Våra uppvärmningsprodukter med högt förädlingsvärde tillsammans med mät- och styranordningar ger dig kompletta intelligenta lösningar. Berätta om dina idéer eller utmaningar så ska vi hjälpa dig med en optimal lösning. Våra ingenjörer kan – förutom att ge dig svar på dina frågor – ta hand om hela din produktutvecklings- och testprocess med hjälp av våra avancerade tekniska verktyg och laboratorier. Med hjälp av vår omfattande erfarenhet, kompetens, kvalitet och service kommer du att lyckas. Vår målsättning är inte endast att bli din leverantör – vi vill bli din partner.


Tillsammans lyckas vi!

 

Expertise Idé Specifikation Utveckling Test Lösning Godkännande Tillverkning Frakt

Hållbarhet i alla steg av vår verksamhet

KVALITET, MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Vi har ett holistiskt synsätt när det gäller miljö, och det märks i hela vår organisation. Trenden går mot energieffektivare system. Detta har gett oss en större marknad att agera på eftersom våra lösningar ofta är inbyggda i en slutprodukt. Ökad användning av elmotorer i stället för hydraulsystem genererar också ett ökat behov av motstånd. Vi har ett omfattande utbud av motstånd och styrfunktioner som reducerar energiförbrukningen för elmotorer drastiskt. Vår värmepumpsteknik kan också användas i många olika tillämpningar, och den reducerar energiförbrukningen dramatiskt jämfört med mer traditionella tekniker.

 

Tillsammans för en mer hållbar framtid!

IDÉ

Kunder kommer ofta till oss med en idé om ett nytt projekt/en ny lösning eller för att få ta del av vår kompetens och för att upprätta ett partnerskap. Det gläder oss, och vi delar mer än gärna med oss av våra anläggningar, vår erfarenhet och vår kompetens tidigt i processen. Ju tidigare vi kommer in i ett projekt desto bättre kan vi styra och säkerställa optimering av viktiga områden såsom materialval, komponenter, teknologi, temperaturstyrning, energiförbrukning, hållbarhet, kostnadseffektivitet och att alla tillämpliga lagar, förordningar och standarder efterföljs.

SPECIFIKATION

Som vår partner kommer du att märka hur mycket vi anstränger oss för att du ska känna dig trygg och få avlastning i ditt arbete. Därför erbjuder vi alltid resurser och kompetens som säkerställer att specifikationerna i vissa lösningar eller projekt till fullo uppfyller applikationsspecifika önskemål och villkor, lagar och förordningar samt allmänna standarder för specifika sektorer eller länder. Kontakta oss om du har frågor.

 

Vi har den erfarenhet och kunskap du behöver!

UTVECKLING
Product development

Med närmare 70 års erfarenhet i branschen vet vi vad som fungerar och vad som inte gör det. Vi förlitar oss emellertid inte endast på gamla kunskaper. Vi utvecklas ständigt – både själva och tillsammans med våra kunder – med hjälp av forskning och en outtröttlig ambition att optimera våra teknologier och våra lösningar.

 

Det är så man lyckas!

Testing
TEST

Som en del av vår forskning – och givetvis som ett naturligt steg i specifika projekt – genomför vi kontinuerligt provningar i våra avancerade laboratorier. På så sätt kan vi inte bara korta ledtiderna utan även sänka kostnaderna avsevärt för våra kunder.

PRESTANDA

 • Temperatur och mätning
 • Intern provning
 • Termisk avbildning
 • Kylrum (−25 °C)
 • Bullerprovning
 • Fuktkammare
 • Livscykeltest
 • Vindtunneltest
 • Test av motståndseffekt
 • Korrosionstest (långvarig exponering)
 • Elektrisk provning upp till 24 kVAC
 • Övriga test utförs av externa leverantörer

DESIGN

 • Pro Engineer 3d-CAD
 • Röntgenutrustning
 • PDMLink/produktdatahantering etc.
 • FloEFD™ – termisk simulering/flödessimulering PTC MECHANICA
  – termisk analys och spänningsanalys
LÖSNING

Idéer, specifikationer, forskning och utveckling samt test

– allt i en lösning!

Approval
GODKÄNNANDE

När vi har presenterat en lösning och du har godkänt denna hjälper vi gärna till med att få din process att fungera optimalt och att inhämta alla nödvändiga formella godkännanden och certifikat. Förutom omfattande erfarenhet och juridisk kompetens har vi ett stort kontaktnät och externa kontakter som gärna hjälper till – på fyra kontinenter!

Manufactoring
TILLVERKNING

Backer har tillverkning på ett trettiotal anläggningar på fyra kontinenter. Tack vare lokal tillverkning kan vi leverera med korta ledtider. Med global närvaro i många länder och därmed också olika valutor är vi också mycket flexibla när det gäller att optimera tillverkningskostnader och anpassa oss efter utvecklingen på valutamarknaden. Kontinuerliga förbättringar i produktionseffektivitet samt produkt- och tjänstekvalitet är ytterst viktiga i vår organisation. Detta uppnår vi genom investeringsprogram, som till exempel automation och leanproduktion där produktionstest genomförs kontinuerligt och 100 % av alla produkter testas och mäts före frakt. Med vår ledande position och geografiska närvaro när det gäller tillverkning kan vi distribuera våra produkter till både sluttillverkare (OEM) och branschkunder som en kostnadseffektiv och kundorienterad partner av världsklass med miljövänlig profil.

Shipping
FRAKT

Backer kan erbjuda många olika logistiklösningar och har en flexibel och kundorienterad inställning för att kunna leva upp till kunders krav och behov. Vad gäller kontrakt hänvisar vi till och följer Incoterms 2010. För packning och leverans kan vi också erbjuda kundanpassade lösningar för att underlätta för våra kunder och minimera miljöpåverkan. Vi kan till och med tillhandahålla lagerlokaler vid behov.

BACKER AB · FABRIKSGATAN 11 · SE-282 71 SÖSDALA · TEL: +46 (0)451-661 00 · [email protected] · Org. nr: 5560530569

Copyright © 2017 Backer AB