Svenska   

FRAKT

Backer kan erbjuda många olika logistiklösningar och har en flexibel och kundorienterad inställning för att kunna leva upp till kunders krav och behov.

Vad gäller kontrakt hänvisar vi till och följer Incoterms 2010. För packning och leverans kan vi också erbjuda kundanpassade lösningar för att underlätta för våra kunder och minimera miljöpåverkan. Vi kan till och med tillhandahålla lagerlokaler vid behov.