Svenska   
alt

KVALITET, MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Vi har ett holistiskt synsätt när det gäller miljö, och det märks i hela vår organisation.

Trenden går mot energieffektivare system. Detta har gett oss en större marknad att agera på eftersom våra lösningar ofta är inbyggda i en slutprodukt. Ökad användning av elmotorer i stället för hydraulsystem genererar också ett ökat behov av motstånd. Vi har ett omfattande utbud av motstånd och styrfunktioner som reducerar energiförbrukningen för elmotorer drastiskt. Vår värmepumpsteknik kan också användas i många olika tillämpningar, och den reducerar energiförbrukningen dramatiskt jämfört med mer traditionella tekniker.


Tillsammans för en mer hållbar framtid!

Vårt ansvar

Vi har skrivit under FN:s Global Compact, vilket betyder att vi håller oss till de internationellt antagna principerna gällande mänskliga rättigheter, internationella arbetsstandarder, miljö samt antikorruption och förväntar oss att våra affärspartners följer samma grundläggande principer. Alla våra medarbetare måste känna till våra värden, våra affärsprinciper och våra arbetsmetoder – dessa finns sammanfattade i tre broschyrer som finns att tillgå på 14 språk. Dessa broschyrer bildar ett ramverk för hela vår affärsverksamhet och gäller för alla våra medarbetare runt om i världen.