Svenska   

TILLVERKNING

Backer har tillverkning på ett trettiotal anläggningar på fyra kontinenter. Tack vare lokal tillverkning kan vi leverera med korta ledtider.

Med global närvaro i många länder och därmed också olika valutor är vi också mycket flexibla när det gäller att optimera tillverkningskostnader och anpassa oss efter utvecklingen på valutamarknaden. Kontinuerliga förbättringar i produktionseffektivitet samt produkt- och tjänstekvalitet är ytterst viktiga i vår organisation. Detta uppnår vi genom investeringsprogram, som till exempel automation och leanproduktion där produktionstest genomförs kontinuerligt och 100 % av alla produkter testas och mäts före frakt. Med vår ledande position och geografiska närvaro när det gäller tillverkning kan vi distribuera våra produkter till både sluttillverkare (OEM) och branschkunder som en kostnadseffektiv och kundorienterad partner av världsklass med miljövänlig profil.