Svenska   

VÄLKOMMEN TILL BACKERS VÄRLD

- Vi har en imponerande historia men fokus ligger alltid på utveckling

DU MÖTER OSS

VARJE DAG

ÖVERALLT

Orginalet sedan 1921

Vår grundare Christian Backer patenterade dagens rörvärmeelement 1921. Nästan 30 år senare grundades Backer AB i Sösdala för att kommersialisera denna teknik för storskalig produktion. Sedan dess har Backer utvecklat och tillverkat komponenter och lösningar för elvärmemarknaderna runt om i världen. Backer AB, i lilla Sösdala i södra Sverige, är fortfarande det globala huvudkontoret för Backergruppen. Med 70 bolag och 10,000 medarbetare runt om i världen är Backer den främsta leverantören av lösningar inom värmeelementbranschen.


Många av Backers produkter har kvar grundkonstruktionen från den tekniska innovation som ingick i Christian Backers originalpatent. Värmeexperter runt om i världen hänvisar fortfarande till det så kallade Backerelementet som branschstandard.


Idag är Backer teknisk partner till de viktigaste företagen i flera olika branscher. Vi levererar konkurrenskraftiga lösningar inom uppvärmning och styrning för ledande företag inom bil-, energi-, järnvägs-, medicin-, HVAC- och processindustrin. Våra kunder behöver innovativa och anpassade tekniska lösningar för sina specifika applikationer.


Vi arbetar hårt för att ge våra kunder konkurrensfördelar och tillföra mervärde genom partnerskap. Vår inställning till produktdesign och produktutbud ger våra kunder stora fördelar. Vår globala närvaro säkerställer att Backers teknik- och supporttjänster alltid finns tillgängliga oberoende av var våra kunder konstruerar, testar eller tillverkar sina produkter.


Backer har som målsättning att leverera optimala tekniska lösningar med högsta möjliga kvalitet till globalt konkurrenskraftiga priser. Avancerad utrustning för laboratorietester, konstruktion och certifiering samt vår inställning att överträffa våra kunders förväntningar gör oss till det globala förstahandsvalet för värmelösningar.


Vi finns här för dig.


backer

Christian Backer

MILSTOLPAR

 • 1949

  NY TEKNOLOGI

  VÄRMEELEMENT

  BACKER GRUNDAS

  Backer grundades 1949 i Sösdala

 • 1952

  NY TEKNOLOGI

  VÄRMEPANNOR

 • 1969

  TEKNOLOGI

  VÄRMEELEMENT

  NORSKE BACKER GRUNDAS

  Norske Backer grundades 1969 i Kongsvinger

 • 1989

  NYA ÄGARE

  NIBE INDUSTRIER AB

  NIBE Industrier AB förvärvar Backer och NIBE.

 • 1994

  NY TEKNOLOGI

  ALUMINIUMELEMENT

  FÖRVÄRV

  Backer OBR, Polen

 • 1997

  NY TEKNOLOGI

  STEATITELEMENT

  FÖRVÄRV

  Loval, Finland

  NIBE Industrier AB noteras på Stockholmsbörsen

 • 1998

  NY TEKNOLOGI

  FOLIEELEMENT

  FÖRVÄRV

  Jevi, Danmark
  Calesco, Sverige
  Meyer Vastus, Finland
  Bröderna Håkansson, Sverige

 • 2000

  NY TEKNOLOGI

  IR-ELEMENT, PTC-ELEMENT, TJOCKFILMSELEMENT

  FÖRVÄRV

  Backer CZ, Tjeckien
  Backer FER, Italien

 • 2003

  NY TEKNOLOGI

  HÖGEFFEKTELEMENT/VÄRMEPATRONER, RESISTORER

  FÖRVÄRV

  Backer Facsa, Spanien
  Sinus Jevi, Holland
  Danotherm, Danmark

 • 2004

  NY TEKNOLOGI

  VÄRMEVÄXLARE

  FÖRVÄRV

  Shel China, Storbritannien

 • 2005

  NY TEKNOLOGI

  ÖPPNA SPIRALELEMENT

 • 2007

  NY TEKNOLOGI

  VARMVATTENSYSTEM

  FÖRVÄRV

  Heatrod, England

 • 2008

  NY TEKNOLOGI

  KABLAR, INGJUTNA RÖRELEMENT I ALUMINIUM

  FÖRVÄRV

  Backer ALPE, Mexiko

 • 2009

  NY TEKNOLOGI

  STYRPANEL

 • 2011

  NY TEKNOLOGI

  ÖPPNA SPIRALSYSTEM

  FÖRVÄRV

  L&S, Danmark
  Backer ELC, Schweiz
  Backer EHP, US, Mexiko & Kina

 • 2012

  NY TEKNOLOGI

  NYA PRODUKTER

  FÖRVÄRV

  Structurgruppen, Sverige

 • 2013

  NY TEKNOLOGI

  VÄRMEKABLAR & ELEKTRONISKA INVERTER

  FÖRVÄRV

  Springfield Wire, Kina, USA & Mexiko
  Eltwin, Danmark & Polen

 • 2014

  NY TEKNOLOGI

  MJUKSTARTARE & TERMOSTATER

  FÖRVÄRV

  Askoma, Malaysia & Schweiz
  Backer Wolff, Tyskland
  IC Electronics, Danmark
  Wilson Elements, Australien
  Diamond H, Kina

 • 2015

  NY TEKNOLOGI

  STÅLNÄT-RESISTORER

  FÖRVÄRV

  Termorad, Polen
  Backer Marathon, USA
  Lükon, Schweiz

 • 2016

  NY TEKNOLOGI

  ELEMENT FÖR KORROSIVA MILJÖER & LED

  FÖRVÄRV

  Heatron, USA
  Ate-Electronics S.R.L, Italien
  Hotwatt, US Braude LTD, Storbritannien
  OMNI Control Technology INC, USA
  Evapoway, USA

 • 2017

  NY TEKNOLOGI

  NYA PRODUKTER

  FÖRVÄRV

  Ormandy, Storbritannien
  HT, Italien & Rumänien
  Grand Heater, Thailand
  Heat Point, Netherlands

CHRISTIAN BERGH BACKERS LIVSBANA OCH BACKERELEMENTETS FÖDELSE

Christian Backer föddes 1885 i byn Flisa, ett par mil norr om Kongsvinger i Norge. Fadern var torpare men hade även en smedja. Christian Backer var yngst i en syskonkull på 8 barn. De flesta av syskonen utvandrade i unga år till USA och Kanada. Christian Backer visade sig tidigt vara en forskningsbegåvning. Han tog realexamen i Kongsvinger och blev sedan assistent till en professor vid Tekniska Högskolan i Trondheim samtidigt som han hade möjlighet att studera. Den professor han assisterade arbetade bl a med att framställa ren magnesium ur havsvatten.

Det var under sitt arbete med magnesiummetall som Christian Backer kartlade magnesiumhydroxidens och magnesiumoxidens egenskaper och insåg möjligheten att av ren magnesiummetall, som är en god elektrisk ledare, skapa magnesiumoxid, som är en av våra bästa elektriska isolatorer och därtill en utomordentligt god väremledare, även vid hög temperatur.

Backer 70 år

Subsequent patent to 1921 original one

Genom att i ett rör av magnesiummetall dra in en motståndsspiral och sedan skjuta in det hela i ett skyddsrör klarades centreringen och grundkomponenterna var på plats. Det gällde sedan att omvandla den elektriskt ledande magnesiummetallen till en isolator. Detta löste Christian Backer genom att i en autoklav under hög temperatur och högt tryck tillföra vattenånga varvid magnesiummetallen upplöstes och bildade magnesiumhydroxid, som i en efterföljande värmeprocess omvandlades till magnesiumoxid och vatten.


- BACKERS METOD REVOLUTIONERANDE -


Detta var Christian Backers grundläggande ide som fick namnet ”Backerprocessen” och gav världen en ny lätt applicerbar, värmekomponent för hushåll och industri. Jämfört med tidigare tillgängliga konstruktioner med steatit eller mikanitisolerade elspiraler var Backers metod revolutionerande. Grundpatentet är daterat 1921 och till detta kom ett antal följdpatent under 20- och 30-talet.

Christian Backers mål var att med sin metod få fram en produkt, god nog för tillverkning av en elektrisk rörkokplatta, som kunde vara ett alternativ till gasspisen. För att underlätta värmeöverföringen från motståndsspiralen till mantelröret måste elementen efterpressas. Många andra problem återstod dock för att göra produkten till en högkvalitativ värmekälla.


Christian Backer utvandrade till Kanada där han i Ottawa, i provinsen Ontario, byggde upp en anläggning för fortsatta experiment. Som chef för denna anläggning knöt Christian Backer en tidigare medarbetare och vän från Trondheimstiden, Johan Wetlesen.


Chrisitan Backer utvecklade nu ett totalt koncept till produktionsanläggningar samt sålde licenser på sin metod världen över, bl a till:

 • Westinghouse, Pittsburgh, USA
 • Metropolitan Vickers, Manchester, England
 • Voigt & Haeffner (Siemens), Bad Soden, Tyskland
 • SA Calor, Lyon, Frankrike
 • Polytherm Ltd, Arundel, Sydafrika
 • Pyrox SA, Bergen, Norge
 • Pomerska Elektrowna, Torun, Polen


I England byggde Christian Backer 1938 ett eget och helägt företag. Det fick namnet Backer Electric Ltd. Och förlades till Rotherham, York. Johan Wetlesen utsågs till Managing Director. 1950 efterträddes han av Carl Kramer som var advokat och gift med Christian Backers dotter Mona. Efter Carl Kramers död 1961 utsågs Stan Nimrod till MD. Han hade varit verksam i bolaget sedan starten.

 

Licensavgifterna från de olika bolagen gav Christian Backer avsevärda inkomster. Avgiften baserade sig på ett belopp per producerade element mätt i kW.

 

Efter kriget ville Christian Backer även bygga upp en verksamhet i Sverige, i synnerhet som hans hustru Elsa hade svenska rötter. Elsa var kusin med godsägare Nils Bernerup. Tillsammans med Johan Wetlesen besökte Christian Backer 1948 några ledande svenska producenter av elvärmeapparater för att intressera dem för sin produkt. Christian Backer ställde nu som krav att den fabrik som skulle få licensen skulle ha namnet Backer med i sitt firmanamn men vare sig Kockums, Electrolux eller Elektorhelios var intresserade av att ändra sitt namn.

 

Som avslutning på resan besökte de Nils Bernerup på Stora Bernstorp där de talade om sitt bekymmer. Detta ledde till att Nils Bernerup och kretsen kring honom, inklusive riksdagsman Erik Nilsson i Svalöv, engagerade sig. Med delat ägande mellan Backerfamiljen och den svenska gruppen grundades således Backer Elektro Värme AB 1949.

 

Nils Bernerup drev grisuppfödning i stor skala och köpte sina grisar från Smågriscentralen i Sösdala. Via chefen där, disponent Gunnar Ohlsson, fick Nils Bernerup kontakt med landsfiskal Edgar Holm, som vid den tiden var Sösdalas starke man. Genom Edgar Holms försorg inköptes ett markområde för fabriksbyggnad av lantbrukare Hilding Jönsson genom avstyckning från gården Tureholm.

 

Backer England hade som agent i Sverige pensionerade kaptenen Bo Lindesvärd, som vid något tillfälle förmedlat en affär av dubbelisolerade Backer-element för högspänning till SJ. Det blev därför naturligt att Lindesvärd tillträdde som VD. Som produktionsledare utsågs civ.ing. Bertil Håkansson från Tjörnarp som sändes till England för att lära sig produktionen.

 

Mr. Pierre Schwob, teknisk chef för SA Calor i Lyon, Frankrike ledde och kontrollerade hela installations- arbetet i Sösdala. Han bodde under denna tid på Sösdala hotell. Då Mr. Schwob endast var fransktalande medverkade även Christian Backers dotter Margareta som tolk och hjälpare. Margareta hade vid sidan av sin skolning till operasångerska, även teknisk utbildning.

 

Christian Backer dog den 30 augusti 1952 under ett uppdrag för Backers räkning på Vedaverken i Södertälje. Vedaverken var Backers leverantör av magnesiumrör. De hade fått problem och när Christian Backer konstaterade att de ej hade följt hans ritningar och instruktioner blev han så exalterad att hans hjärta stannade. Christian Backer ligger begravd i sin födelsebygd Flisa i Norge.

 

Sven Christensson

(VD, Backer AB 1956 - 1980)

Wind energy

Solar energy

Solar energy

Heat pump technology

Heat pump technology

Solutions for electric cars

Solutions for electric cars

Backer 70 år

Christer Fredriksson

BACKER I TIDEN & I FRAMTIDEN

- En kort intervju med Backers VD Christer Fredriksson

Det kan tyckas paradoxalt att en teknik som har nästan hundra år på nacken kan bidra till att lösa några av vår tids största utmaningar. Faktum är att Christian Backers patenterade rörelement ingår i många av våra vardagsprodukter, har en viktig funktion för såväl moderna bilar och transporter som miljövänlig och effektiv uppvärmning.


– När man pratar om uppvärmning idag landar man i värmepumpar, solenergi och liknande, och för oss är ju det viktiga kundgrupper, som vi levererar olika lösningar till, säger Christer Fredriksson, vd för Backergruppen med huvudsäte i Sösdala. Den pågående elektrifieringen av fordonsflottan kräver bland annat batteriuppvärmning, motstånd för bromsar och värmning av kameror och backspeglar, medan järnvägen behöver uppvärmning av både tåg och växlar. Allt detta utvecklar, producerar och levererar Backer. Dessutom kräver den ökade elförbrukningen en ökad elproduktion, vilket är nästa stora utmaning. Även där har Backer ett finger med i spelet som tillverkare av produkter till vindkraftverk, däribland uppvärmning till vingarna och motstånd till styrningen av verken.

”Plötsligt är våra produkter en del av lösningen på dagens klimatproblem. Det är fascinerande, att en uppfinning från tidigt 20-tal får den rollen.”

(Christer Fredriksson)


Sedan ett par decennier tillbaka har Backer aktivt förfinat sin affärsidé. Genom den digitala utvecklingen kan rörvärmeelementen exempelvis kombineras med smartare styrning, bland annat i syfte att spara energi och därmed också kostnader. Förr var ofta prestandan det viktigaste. Numera ligger fokus i första hand just på styrningen.

 

Christer Fredriksson jämför med en bil, där antalet hästkrafter kanske inte längre är det främsta försäljningsargumentet, utan snarare de funktioner som bilen har.

 

– I dag benämner vi vår affärsidé som intelligent uppvärmning & styrning. Den har blivit vidare med åren genom att vi har adderat andra teknologier men också ökat förädlingsvärdet. Själva elementet bygger däremot fortfarande på samma grundteknologi.

 

(Text & intervju av Johan Bentzel för Norra Skåne/Skd
Publicerad i bilagan Affärsliv)