Svenska   
Heating shield

Lagerförda värmesköldar

Värmeskölden består av ett Ø 6,4 mm rörelement av rostfritt stål ingjutet i silium. Skölden placeras utvändigt på behållaren och värmer vätskan indirekt. Eftersom värmeskölden inte kommer i kontakt med vätskan kan den inte heller utsättnas för kalkbeläggning eller korrosionsangrepp.

 

Montering sker enkelt med bultar och värmeöverföringscement mellan skölden och manteln. Stor värmeavgivande yta hos skölden ger låg relativ yttemperatur och små värmeförluster eftersom temperaturdifferensen mellan sköld och vätska är liten. Om värmarens kapacitet skulle behöva höjas kan antalet sköldar lätt utökas.

Vi har även värmeöverföringscement som tillbehör, förpackningar med 0,8 kg (räcker till tre värmesköldar) eller 6,5 kg.

Teknisk data

Typ

Effekt W

Spänning V

Artikelnummer

A= kupad

1000

230

2520 295 301

A= kupad

1000

400

2520 295 303

B= plan

1000

230

2520 340 101

B= plan

1000

400

2520 340 102

RELATERADE PRODUKTER