Svenska   
Immersion heater with termostat

Kopplingsbox K7E med Elektronisk Styrning

Elektronisk kopplingsbox med microprocessorstyrd temperaturreglering. Enkelt handhavande med tryck-knappar i fronten. LED-display för visning av aktuell status, Ärvärde, Börvärde och setup. K7E passar till Backer elpatroner med flänsstorlek mellan 11/4 - 21/2 tum. K7E är anpassad för standalone-drift eller tillsammans med externt styrsystem. Produkten är avsedd för uppvärmning av vatten/vätskor och är certifierad enligt: 60335-2-73 (särskilda fodringar på stationära doppvärmare, ej trycksatt system).


För applikationer som inte faller under ovanstående standard krävs kompletterande riskbedömning samt eventuell provning.

relaterade produkter