Svenska   
Ice and snow melting

Issmältning och snösmältning

Vi har ett brett utbud av produkter för is- och snösmältning. Självbegränsande värmekabel och värmekabel med konstanteffekt är en lösning. De kan användas som frostskydd för rör eller för is- och snösmältning på alla typer av ytor utomhus så som parkeringsplatser, infarter, trappor, lastramper, samt hängrännor och sturrör. Vi erbjuder även ett komplett program av styrautomatik som antingen levereras som lösa komponenter eller som ett komplett apparatskåp, klart för användning.

Produkter för is och snösmältning

Värmekabel GTe

ON/OFF 85°C

Output: 18, 36 W/m
Spänning: 110 el. 230 V
Dim: 10,5x5,9 mm


Värmekabel SM

ON/OFF 85°C

Output: 18, 36 W/m
Spänning: 110 el. 230 V
Dim: 10,5x5,9 mm


Tillbehör

Takrännegivare
Ingjutningsgivare
Automatikskåp
Utegivare
Electronic control


För mer information kontakta vår industriavdelning: Tel: 0451-66100, Fax: 0451-66195, Mail: [email protected]

relaterade produkter