Thermostats

Termostater OCH Temperaturbegränsare

Backer lagerför ett brett sortiment av termostater och temperaturbegränsare i flera olika fabrikat för att användas tillsammans med lagerförda elpatroner och kundanpassade konstruktioner. Termostater används när något media ska värmas (såsom t.ex. vatten eller luft) till en bestämd temperatur och styr av- och påslaget av t.ex. en elpatron eller en kanalvärmare. Temperaturbegränsare används som en säkerhetsåtgärd för att undvika överhettning och ska vanligtvis återställas manuellt.

Teknisk dataTermostat

Temperaturbegränsare

Brytförmåga

16A/400V

20A/240V

10A/400V

20A/400V

40A/400V

Kontaktfunktion

Brytande 1-,2-,3- & 4-polig
Växlande 1-polig

Brytande 3-polig
Växlande 1-polig

Fabrikat

Backer

· Produktblad Pdf, 210.6 kB.

EGO

· Produktblad Pdf, 243.9 kB.

Jumo

· Produktblad Pdf, 289.5 kB.

Cotherm

· Produktblad Pdf, 206.8 kB.

EGO Pdf, 206.8 kB.

· Produktblad Pdf, 206.8 kB.

Jumo Pdf, 206.8 kB.

· Produktblad Pdf, 206.8 kB.

Exempel på användningsområden

  • Elpatroner med kopplingsboxar
  • Värmepannor
  • Elpatroner i industribad
  • Kanalvärmare
  • Elbatterier
Domestic heating

Utföranden

  • Stav
  • Bulb
  • Manuell återställning

produktexempel