Svenska   

Backer förvärvar 60% av aktierna i BriskHeat Corporation i USA

Published: 2018-01-16 13.57

Backer har kommit överens om att förvärva 60% av de utestående aktierna i BriskHeat Corporation.

Backer har också avtalat att förvärva resterande 40% av BriskHeats utestående aktier vid en senare tidpunkt. BriskHeat, Columbus, Ohio, kommer att bli en del av Backer North America.

 

BriskHeat grundades 1949 och har cirka 650 anställda. De är världens största tillverkare av tygvärmejackor, som erbjuder flexibla ytvärmeelement, reglering och tillbehör till en rad slutmarknader, främst till halvledarindustrin, men även till komposit-, petrokemi, plast- och konsumentproduksindustrin.

 

BriskHeat kommer fortsätta att driva sin verksamhet och stödja sin globala kundbas från sina Columbus, Ohio och Vietnam produktionsplatser samt från försäljnings- och lagerlokalerna i Taiwan, Kina och Nederländerna.

 

www.briskheat.com

Briskheat