NIBE förvärvar 80% av aktierna i Cellnergy Engineering PTE LTD med säte i Singapore

Published: 2018-02-19 13.57

NIBE har kommit överens om att förvärva 80% av de utestående aktierna i Cellnergy Engineering PTE LTD. NIBE har också enats om att förvärva resterande 20% av Cellnergys utestående aktier vid en senare tidpunkt.

Cellnergys huvudsakliga verksamhet är att producera värmejackor och kiselgummivärmare för internationella halvledare och petrokemiska företag i Singapore. Cellnergy har varit mycket framgångsrik när det gäller installation och leveranser för att täcka eftermarknadens behov inom halvledar- och högteknologibranschen i Singapore.

 

Företaget grundades 2004 av Kelvin Choo och Jason Tan, har 12 anställda, en omsättning på cirka 7 MSEK och en hög vinstnivå. Cellnergy kommer att bli en del av NIBE Element och kommer lagligen att vara ett dotterbolag till Shel-Nibe i Hong Kong. Den nuvarande ledningen och ägarna Kelvin Choo och Jason Tan kommer att fortsätta att driva företaget.

 

www.cellnergy.com


Cellenergy

BACKER AB · FABRIKSGATAN 11 · SE-282 71 SÖSDALA · TEL: +46 (0)451-661 00 · [email protected] · Org. nr: 5560530569

Copyright © 2017 Backer AB